Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0879.366663 4.650.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
2 0877.588885 4.800.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
3 0878.988.889 879.000.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
4 0879.288882 12.100.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
5 0878.733.337 2.830.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
6 0878.722.227 2.890.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
7 0878.511.115 2.890.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
8 0879.900.009 4.280.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
9 0879.166.661 4.390.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
10 0878.133.331 3.000.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
11 0878.155.551 2.840.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
12 0879.800.008 4.500.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
13 0878.911.119 4.390.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
14 0878.355.553 2.820.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
15 0878.322.223 3.000.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
16 0878.233.332 2.760.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
17 0878.533.335 2.750.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
18 0878.033.330 2.890.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
19 0878.711.117 2.720.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
20 0878.177.771 2.830.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
21 0877.599.995 6.000.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
22 0878.377.773 2.830.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
23 0878.299.992 4.440.000 iTelecom Sim đối Đặt mua
24 0879.199.991 5.660.000 iTelecom Sim đối Đặt mua