Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0236.261.1116 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
2 028.226.11116 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
3 028.221.99991 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
4 0236.282.2228 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
5 028.224.99994 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
6 028.224.11114 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
7 024.221.44441 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
8 0236.654.4445 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
9 028.221.33331 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
10 028.223.99993 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
11 028.224.88884 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
12 024.223.99993 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
13 028.224.22224 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
14 0236.652.2225 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
15 028.221.77771 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
16 024.223.44443 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
17 0236.265.5556 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
18 028.220.66660 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
19 028.665.22225 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
20 028.220.33330 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
21 028.226.33336 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
22 028.221.55551 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
23 028.221.88881 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua
24 0236.281.1118 3.220.000 Máy bàn Sim đối Đặt mua