Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0906.922229 48.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
2 0933.899998 145.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
3 0708.890.098 2.130.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
4 0769.614.416 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
5 0707.814.418 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
6 0795.044.440 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
7 0708.897.798 2.600.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
8 0932.637.736 1.680.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
9 0707.815.518 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
10 0779.607.706 1.180.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
11 0777.158.851 1.180.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
12 0707.322.223 8.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
13 0764.985.589 2.130.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
14 0707.324.423 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
15 0767.377.773 6.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
16 0708.760.067 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
17 0786.493.394 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
18 0766.255.552 5.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
19 0767.891.198 1.680.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
20 0767.893.398 1.680.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
21 0703.594.495 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
22 0707.854.458 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
23 0777.064.460 910.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
24 0794.622.226 5.800.000 Mobifone Sim đối Đặt mua