Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0971.371.173 1.470.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0968.473.374 1.190.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0975.016.610 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0359.751.157 1.260.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0963.607.706 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0397.234.432 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0987.573.375 2.420.000 Viettel Sim đối Đặt mua
8 0395.097.790 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
9 0352.257.752 1.270.000 Viettel Sim đối Đặt mua
10 0865.820.028 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
11 0869.980.089 1.350.000 Viettel Sim đối Đặt mua
12 0352.913.319 1.390.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0988.599995 83.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
14 0941.988889 58.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
15 0933.899998 145.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
16 0982.088880 48.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
17 0915.299992 46.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
18 0906.922229 48.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
19 0944.306.603 1.100.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
20 0847.450.054 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
21 0855.125.521 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
22 0857.748.847 840.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
23 0816.045.540 840.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
24 0944.675.576 1.500.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua