Sim Số Tiến

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0366.365.012 990.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
2 0359.083.012 690.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
3 0388.117.012 660.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
4 0708.33.2345 4.000.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
5 0367.281.345 800.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
6 0708.69.2345 3.300.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
7 0384.209.234 660.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
8 0326.069.012 820.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
9 0981.773.012 1.260.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
10 0767.789.678 5.500.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
11 07.0440.0123 1.800.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
12 0703.23.1234 2.500.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
13 0388.843.012 770.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
14 07.6969.0123 3.500.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
15 0707.78.0123 2.200.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
16 07.9779.0123 4.000.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
17 0703.26.2345 2.400.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
18 0783.22.1234 2.500.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
19 0703.27.1234 2.300.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
20 0325.173.012 680.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
21 0965.797.012 820.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
22 0392.815.012 600.000 Viettel Sim số tiến Đặt mua
23 0765.69.2345 3.300.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua
24 0708.65.0123 2.100.000 Mobifone Sim số tiến Đặt mua