Sim Tiến Đôi

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0918.67.68.69 110.000.000 Vinaphone Sim tiến lên đôi Đặt mua
2 0783.43.44.45 2.880.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
3 0764.21.22.23 2.880.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
4 0777.92.93.94 12.000.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
5 0798.13.14.15 4.050.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
6 0764.14.15.16 4.050.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
7 0786.45.46.47 4.050.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
8 0785.63.64.65 2.240.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
9 0767.22.23.24 2.240.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
10 0948.47.48.49 35.000.000 Vinaphone Sim tiến lên đôi Đặt mua
11 0944.25.26.27 25.000.000 Vinaphone Sim tiến lên đôi Đặt mua
12 0767.21.22.23 3.600.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
13 0784.51.52.53 2.240.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
14 0375.93.94.95 4.590.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
15 0765.30.31.32 2.240.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
16 0783.50.51.52 4.050.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
17 0799.72.73.74 6.000.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
18 0783.64.65.66 5.800.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
19 0961.41.42.43 15.000.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
20 0784.60.61.62 6.000.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
21 0704.57.58.59 7.000.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
22 0784.63.64.65 4.000.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua
23 0854.71.72.73 5.800.000 Vinaphone Sim tiến lên đôi Đặt mua
24 0783.26.27.28 7.000.000 Mobifone Sim tiến lên đôi Đặt mua