Các gói cước khuyến mãi của Vinaphone gọi nội mạng ≤ 100k

Là một trong ba “ông lớn” trên thị trường mạng viễn thông, Vinaphone không ngừng cung cấp ra những sản phẩm dịch vụ, gói cước để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người. Trong đó, những gói cước gọi nội mạng cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ điểm sơ cho bạn danh sách các gói cước khuyến mãi của Vinaphone gọi nội mạng ngắn hạn không quá 100k hot nhất hiện nay.

Danh sách các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo ngày

Tên gói cước - Cú pháp đăng ký

Cước phí - Ưu đãi gói cước

Gói cước VD2K - DKV VD2K gửi 1543

Giá 2.000 đồng/ ngày - Miễn phí dưới 10 phút gọi nội mạng và tặng 1GB tốc độ cao.

Gói cước VD3K - DKV VD3K gửi 1543

Giá 3.000 đồng/ ngày - Miễn phí dưới 10 phút gọi nội mạng và tặng 1GB tốc độ cao.

Gói cước VD25K - DKV VD25K gửi 1543

Giá 2.500 đồng/ ngày - Miễn phí dưới 10 phút gọi nội mạng và tặng 1GB tốc độ cao.

Gói cước VD10 - DKV VD10 gửi 1543

Giá 1.500 đồng/ ngày - Miễn phí dưới 10 phút gọi nội mạng và tặng 100MB tốc độ cao.

Gói cước VD2 - DKV VD2 gửi 1543

Giá 2.000 đồng/ ngày - Miễn phí 20 phút gọi nội mạng và tặng 500MB tốc độ cao.

Gói cước V10 - DKV V10K gửi 1543

Giá 1.000 đồng/ ngày - Miễn phí 10 phút gọi nội mạng.

Gói cước C15 - DKV C15 gửi 1543

Giá 2.500 đồng/ ngày - Miễn phí 15 phút gọi và 15 tin SMS nội mạng.

Gói cước C50 - DKV C50 gửi 1543

Giá 5.000 đồng/ ngày - Miễn phí 50 phút gọi và 50 tin SMS nội mạng.

Gói cước TN20 - DKV TN20 gửi 1543

Giá 6.000 đồng/ ngày - Miễn phí 20 phút gọi di động trong nước.

Gói cước B10 - DKV B10 gửi 1543

Giá 2.500 đồng/ ngày - Miễn phí 10 phút gọi và 10 tin SMS nội mạng và 200MB tốc độ cao.

Gói cước VMAX - DKV VMAX gửi 1543

Giá 3.000 đồng/ ngày - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng.

Gói cước T30 - T30 gửi 900

Giá 53.000 đồng/ ngày - Nhận ngay 300.000 đồng để gọi hoặc nhắn tin nội mạng.

Gói cước T5 - T5 gửi 900

Giá 5.000 đồng/ ngày - Nhận ngay 50.000 đồng để gọi nội mạng.

 

>>> Đọc thêm: Cách đăng ký gói cước C90 Mobifone

Các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo ngày

Các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo ngày

Danh sách các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo tuần

Tên gói cước - Cú pháp đăng ký

Cước phí - Ưu đãi gói cước

Gói VD50 - DKV VD50 gửi 1543

Giá 50.000 đồng/ tuần - Miễn phí dưới 10 phút gọi nội mạng, 200 phút gọi cố định VNPT và tặng 2GB/ ngày (14GB/ tuần).

Gói VD100 - DKV VD100 gửi 1543

Giá 100.000 đồng/ tuần - Miễn phí dưới 10 phút gọi nội mạng, 100 tin SMS nội mạng cố định VNPT và tặng 3GB/ ngày (21GB/ tuần).

Các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo tuần

Các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo tuần

Danh sách các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo tháng

Tên gói cước - Cú pháp đăng ký

Cước phí - Ưu đãi gói cước

Gói BT50 - DKV BT50 gửi 1543

Giá 50.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 10 phút gọi ngoại mạng và tặng 2GB ngày.

Gói HT50 - DKV HT50 gửi 1543

Gói C69 - DKV C69 gửi 1543

Giá 69.000 đồng/ tháng - Miễn phí 1500 phút gọi và 30 SMS nội mạng và 30 phút gọi nội mạng.

Gói C89 - DKV C89 gửi 1543

Giá 89.000 đồng/ tháng - Miễn phí 1500 phút gọi và 60 SMS nội mạng và 60 phút gọi nội mạng.

Gói B30 - DKV B30 gửi 1543

Giá 30.000 đồng/ tháng - Miễn phí 100 phút gọi và 100 SMS nội mạng và 300MB tốc độ cao.

Gói B50 - DKV B50 gửi 1543

Giá 50.000 đồng/ tháng - Miễn phí 250 phút gọi và 250 SMS nội mạng và 600MB tốc độ cao.

Gói B99 - DKV B99 gửi 1543

Giá 99.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi và 60 SMS nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng và 600MB tốc độ cao.

Gói B100 - DKV B100 gửi 1543

Giá 100.000 đồng/ tháng - Miễn phí 250 phút gọi và 250 SMS nội mạng và tặng gói MAX100.

Gói BXTRA - DKV BXTRA gửi 1543

Giá 70.000 đồng/ tháng - Miễn phí 2500 phút gọi và 250 SMS nội mạng và tặng gói BIG70 Vinaphone.

Gói D15P - DKV D15P gửi 1543

Giá 79.000 đồng/ tháng - Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng và 15GB.

Gói D30P - DKV D30P gửi 1543

Giá 99.000 đồng/ tháng - Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng và 30GB.

Gói D50P - DKV D30P gửi 1543

Giá 50.000 đồng/ tháng - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng và 10 phút gọi ngoại mạng.

Gói V30K - DKV V30K gửi 1543

Giá 30.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 30 phút gọi cố định VNPT và 20 phút gọi ngoại mạng.

Gói V25 - DKV V25 gửi 1543

Giá 25.000 đồng/ tháng - Miễn phí 40 phút gọi nội mạng.

Gói V55 - DKV V55 gửi 1543

Giá 55.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi cố định VNPT và 20 phút gọi ngoại mạng.

Gói V40K - DKV V40K gửi 1543

Giá 40.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi cố định VNPT và 20 phút gọi ngoại mạng.

Gói V100 - DKV V100 gửi 1543

Giá 100.000 đồng/ tháng - Miễn phí 165 phút gọi nội và ngoại mạng.

Gói VD25KM - DKV VD25KM gửi 1543

Giá 25.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng và 30GB data tốc độ cao.

Gói VD89KM - DKV VD89KM gửi 1543

Giá 89.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 20 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng và 60GB data tốc độ cao.

Gói VD30 - DKV VD30 gửi 1543

Giá 30.000 đồng/ tháng - Miễn phí 200 phút gọi nội mạng và 200MB/ ngày.

Gói VD40K - DKV VD40K gửi 1543

Giá 40.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi cố định VNPT và 1GB/ ngày.

Gói VD69 - DKV VD69 gửi 1543

Giá 69.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 100 phút gọi cố định VNPT và 1GB/ ngày.

Gói VD75K - DKV VD75K gửi 1543

Giá 75.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 30 phút gọi cố định VNPT và 2,4GB tốc độ cao.

Gói VD79 - DKV VD79 gửi 1543

Giá 79.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng và 1GB/ ngày.

Gói VD89 - DKV VD89 gửi 1543

Giá 89.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 20 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ ngày.

Gói VD99 - DKV VD79 gửi 1543

Giá 99.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng và 1GB/ ngày.

Gói VD99Plus - DKV VD99Plus gửi 1543

Giá 99.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi nội mạng và 2GB/ ngày.

Gói V50P - DKV V50P gửi 1543

Giá 50.000 đồng/ tháng - Miễn phí < 10 phút gọi nội mạng, 100 phút gọi ngoại mạng và 2GB Data.

Gói V70P - DKV V70P gửi 1543

Giá 70.000 đồng/ tháng - Miễn phí < 10 phút gọi nội mạng, 200 phút gọi ngoại mạng.

Gói HEY29 - DKV HEY29 gửi 1543

Giá 29.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi đến 10 thuê bao nhóm nội mạng và 10 phút gọi ngoại mạng.

Gói HEY39 - DKV HEY39 gửi 1543

Giá 39.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi đến 10 thuê bao nhóm nội mạng và data truy cập Facebook.

Gói HEY - DKV HEY gửi 1543

Giá 50.000 đồng/ tháng - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng, 4GB tốc độ cao và data truy cập Zalo & ZingMP3 không giới hạn.

Gói HEY59 - DKV HEY59 gửi 1543

Giá 39.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi đến 10 thuê bao nhóm nội mạng, data truy cập Facebook và tặng 2GB truy cập internet.

Gói HEY79 - DKV HEY79 gửi 1543

Giá 79.000 đồng/ tháng - Miễn phí ≤ 10 phút gọi đến 10 thuê bao nhóm nội mạng, data truy cập Facebook và tặng 3GB truy cập internet.

Gói HEY90 - DKV HEY90 gửi 1543

Giá 90.000 đồng/ tháng - Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng, 20 phút ngoại ngoại mạng và 5GB tốc độ cao.

Các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo tháng

Các gói cước khuyến mãi của Vinaphone theo tháng

Trên đây là tất cả các gói cước khuyến mãi của Vinaphone gọi nội mạng ngắn hạn không quá 100k phổ biến hiện nay. Nếu còn muốn biết điều gì về những gói dịch vụ này hãy tìm đến webstie simsaigon.vn.

Bài viết liên quan.

Sim số đẹp cam kết là gì? Liệu có nên mua dòng sim số này hay không?

Sim số đẹp cam kết là lựa chọn tuyệt vời cho những người mong muốn sở hữu số điện thoại đẹp, dễ nhớ. Tìm hiểu rõ hơn dòng sim này qua bài viết sau.

11/06/2022

Bạn hiểu gì về sim số đẹp? Những lợi ích dòng sim số này mang lại

Sim số đẹp là dòng sim được nhiều khách hàng đặc biệt yêu thích bởi các lợi ích mang lại cho mọi người. Tìm hiểu về sim số này qua bài viết sau.

11/06/2022

Ý nghĩa sim số đẹp như thế nào? Địa chỉ mua sim số đẹp uy tín

Từng số điện thoại đều mang một ý nghĩa khác biệt. Ý nghĩa sim số đẹp luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn của người yêu sim phong thủy.

17/06/2022
Chat Zalo